Toki

Toki nedir? Toki Başvuru Şartları Nelerdir? Toki Hangi Tür Yapılar İnşa Eder? Toki Evleri Gerçekten Ucuz Mu? Tokiden Ev Teslim Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Toki İndirimi Ne Zaman Çıkar ?


0

Toki nedir?


Toki önceden başbakanlığa bağlı şimdilerde ise çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı olan, Toplu konut idaresi başkanlığı tam adı ile, konut sosyal tesis ticaret merkezi ibadethane, ve okul gibi yapı türlerini inşaa eden devlet kurumudur.
Toki Başvuru Şartları Nelerdir?
Burada kafa karışıklığına sebebiyet vermeden direk tokinin kendi başvuru şartlarını açıkladığı yazıyı paylaşmakta fayda görüyorum.
Başvuru Şartları
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,
gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

 1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,
 2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”
 3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın
 4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
  başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,
İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.
Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,
Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER

 1. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı, kayıtlı olmayanlar için Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir
 2. Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 olduğunu (İstanbul için 6.000 TL) kanıtlayan gelir belgeleri,
  Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinden çalışan varsa kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

Başvuru sahibi veya eşinden herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
Başvuru sahibi emekli ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

 1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;
İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;
İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesindenalacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
Kaynak: https://toki.gov.tr/basvuru-sartlari
Toki Hangi Tür Yapılar İnşa Eder
Öncelikli hedefi dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak olan Toki’nin buna uygun olarak 2+1 ve 3+1 konutlar inşa ettiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat toki bunun yanı sıra 4+1 konut, Ticaret merkezleri, İbadethane, Millet Bahçeleri, Spor kompleksleri ve daha nice yapım işine girişmektedir. Özellikle genel toki kalitesinin bir kaç sınıf üzeri diyebileceğimiz kendi iştiraki olan Emlak konut öncülüğünde taşöre edilerek imal edilen projeler yatırıma değerdir. Tabi kalite ile birlikte ödenen bedelde artış göstermektedir.
Toki Evleri Gerçekten Ucuz Mu?
Tokinin birincil hedefi ev sahibi olmayan yurttaşları uygun şartlarda ev sahibi yaparken özel sektörün fiyatlarını rekabet ortamında düşük tutmaktır.
Başlangıçta bu hedefe uygun adımlar ardı ardına atılsa da zamanla toki farklı bir yapı ürününe dönüştü. Özellikle kalite anlamında özel sektör ile rekabeti tartışılır. Bu noktada ucuz etin yahnisi yavan olur atasözü geliyor akıllara. Gerçektende özel sektöre oranlandığında toki evleri ne kadar kaliteli tartışma konusu! Fiyat ve ödeme koşulları açısından tartışmasız en kolay şartları sunduğu gerçektir. Fakat bilinen bir Gerçekte toki evleri sanıldığı kadar ekonomik değildir.
Ekonomiklik kavramı fiyat fayda ilişkisinden doğar. Burada aldığı paranın hakkını verip vermediğini sizin taktirinize bırakıyorum. Tokide evi olanlar bilir. Alması dert ödemesi dert teslim süresi dert teslim sonrası eksiklerin yapılması dert eksiklerin yapılmasından sonra site yönetimi ayrı derttir. Bu dertler biter fakat ömrünüzden ömür gideceği kesindir. Paranın nereye gittiğini sorgulayacagınız ama cevaptan bir türlü tatmin olmayacağınız aidat ise ayrı bir mesele!
Tokiden Ev Teslim Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eğer Toki’den bir ev aldınız ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bir fikriniz yoksa,
https://insaatteknolojisi.net/tokidendaireteslimalmadanonceoku/ linkli yazımızı kesinlikle okumanızda fayda olacaktır. Toki evi teslim alırken nelere dikkat etmeliyiz sorusunun karşılığını tam anlamı ile alacağınızı düşündüğümüz yazı ile. Çelik kapıdan başlayarak Banyodaki aynaya kadar tüm imalatlar hakkında yorumlama yapabileceğiniz püf noktalar aktarılmaktadır. Örneğin bir toki evinde sanılanın aksine en önemli imalatlar inşaat kalemleri değil mekanik ve elektrik tesisatları olacaktır. Bunun sebebi estetik kaygılarının ötesinde oturuma engel ve hayat kalitenizi etkileyecek sorunların oluşabileceği ihtimalidir. Düşünün ki evinize taşındınız ve üst kat komşunuzun wc yada banyosu dairenize akıyor. Sakın böyle birşey olabilir mi diye düşünmeyin! Bu durum toki evlerinde ki görülen kronik sorunlardan sadece birisidir.
Toki Kura Sonuçları Nereden Takip Edilebilir!
Bu konuda insaatteknolojisi.net olarak en güncel haberleri her ne kadar en kısa sürede paylaşmaya çalışsakda konunun kaynağı olan tokinin resmi internet websitesi sizin için birincil kaynak olmalıdır. Bunun yanı sıra Toplu konut idaresi başkanlığı iletişim numarası olan 444 8654 nolu telefon numarasını aramak yeterli olacaktır. Bu sayede Toki kura sonuçlarını kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.
Toki Hangi Şehirlere Yeni Evler Yapıyor
Tüm ülke genelinde sürekli yeni projeler ile dar gelirli aileleri ev sahibi yapan toki şuan için İstanbul, Ankara, İzmir, Nevşehir, Konya, Niğde, Gaziantep başta olmak üzere büyük ölçekli projeler gerçekleştirmektedir. Toki İhalelerini https://www.toki.gov.tr/ihale-tarihleri linkinden takip edebilirsiniz.
Toki İndirimi Ne Zaman Çıkar ?
Hemen her yıl indirim kampanyaları ile hak sahiplerine %20 civarı indirimler sunmaktadır. Bu indirimle birlikte alınan toki evleri ultra ekonomik olacaktır. Eğer birikmiş bir peşinatınız varsa toki evi almanız kesinlikle mantıklı bir yatırım olacaktır. sonrasında satış düşünecek olsanız bile güzel karlara satacağıza emin olabilirsiniz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0