Teknik Terimler Sözlüğünü Tek Sayfada Topladık


0

Teknik Terimler Sözlüğünü Yoğun İstek Üzerine Tek Sayfada Topladık

Türkiye’nin En Büyük İnşaat Teknik Terimler Sözlüğü sizin için tek sayfada A’dan Z’ye Tüm harfler ile ilgili inşaat teknik terimler sözlüğü Tıkla Tüm terimlere ulaş

A Harfi İle İlgili Teknik Terimler

Ataşman: Proje dışı iş kalemlerini hakedişte gösterebilmek için kullanılan dokümandır.

Aderans: Yapışma, Bağlanma,Kenetlenme

Akrilik Esaslı Boya: Muhtevasında yoğun maddenin akrilik reçine olan, Su ile kolay bir şekilde inceltilebilen boyalardır.

Aks: Yapı içerisinde bulunan bir taşıyıcının merkezi ile diğer taşıyıcının merkezi arasındaki doğrultudur.

Yatay akslar rakam düşey akslar harf ile isimlendirilir.

Alt Yüklenici:Ana Yüklenici ile sözleşme yapan yüklenicidir.

Arsa:Üzerinde yapı inşa edilmek üzere ayrılmış arazidir.

Ara Küpeşte:
Bir Korkulukta küpeşteye paralel olarak montajı yapılan öğedir.
Engelli rampalarında engelli aracı ile konforlu geçiş için kol mesafesinde koyulmaktadır.

Altyapı :
Yol Kanalizasyon Elektrik Su gibi yapı tesislerine verilen isim

Atika Duvar 

Çatılarda Baca, Asansör makine dairesi, Parapet duvar gibi imalatlar da örülen duvardır.

BHarfi İle İlgili Teknik Terimler

Birim Ağırlık: Bir malzemenin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer.

Bekoloder ( Kazıcı – Yükleyici ): Kazıcı Yükleyici olarak kullanılan iş makinesidir.

Barbakan
İstinat duvarlarında; istinat duvarı arkası biriken suyun İstinat duvarına zarar vermeden tahliyesini sağlamak için kullanılan deliklerdir. yatay ve düşey olmak üzere istinat duvar yüksekliğine göre sayısı koyulması gerekir.

C Harfi İle İlgili Teknik Terimler

Ç Harfi İle İlgili Teknik Terimler


Çıkma: Binaların üst kat döşemelerinin zemin kat döşemesine göre dışarı doğru taşmış kısımlarıdır. Balkon ya da oda olarak taşabilmektedir.

DHarfi İle İlgili Teknik Terimler

Drenaj:Mevcut ya da oluşması muhtemel zemin sularının bina temelinden uzaklaştırılmasıiçin yapılan uygulamadır.

Dansite:Yoğunluk

Dekoratif Sıva

Çimento esaslı olan ve yapılacağı yüzeyde doku oluşturan esnek yapıya sahip son kat kaplama malzemesidir.

Denizlik : Pencere alt bitişine içten ve dıştan olmak üzere  montaji yapılan; su geçişini önlemek amacı taşıyan mermer, mozaik gibi değişken malzemelerin genel adı.  Denizlik ile pencere yüzeyi birleşim noktası slikon çekilmeli montaji yapılan denizlikte damlalık bulunmalıdır.

Dilatasyon Derzi:Farklı genleşmesi beklenilen imalatların birinden ayrı çalışması için bırakılan derzlerdir.

Demobilizasyon: İşin bitmesi sebebi ile şantiyenin dağılarak, yardımcı tesislerin akratılması. Örneğin tamamlanmış bir şantiyede ofis ve koğuş binalarının sökülmesi İş bitimi nedeni ile bir şantiyenin dağıtılması, yardımcı tesislerin sökülüp geri getirilmesi.

E Harfi İle İlgili Teknik Terimler

Ebeveyn Banyo: Daire içinde bulunan bölümlerden bağımsız, Ebeveyn yatak odasından giriş ve  çıkış sağlanabilen banyodur.

Ekskavatör:kazıcı ve kırıcı ucu bulunan Kazı işlerinde kullanılan iş makinesidir

F

Fundalin: toprak ile beton yüzeylerin temas halinde olacağı ortamlarda kullanılan yalıtım malzemesidir.

Fasarit: Daire tavanda ve duvarda sıvalı yüzeyler üzerine estetik amaçla püskürtülen pütürlü sıva

G

Grobeton: Düşük dozajlı betondur.

Greyder: Greyder alt kısmında bulunan bıçağıyla küreme yayma sıyırma işlemi yapan iş makinesidir

H

Hakediş: Belirli zaman aralıklarıyla alınan Yapılan işler karşılığı ödenen bedel

Harç: Her türlü kara sıva imalatlarında kullanılan Kum, Su ve ihtiyaç durumunda kullanılan katkı malzemeleri ile elde edilen yapı malzemesidir.

I

Izgara
Demir gibi madeni aksamlardan yapılan Çubukların aralıklı olarak bir çerçeve yüzeye kaynatılması ile elde edilen ürün. genel olarak su aktarılması için kullanılmaktadır. 

İ

İksa: Zemin güçlendirme Çalışmalarına verilen teknik isimdir.

J

K

Kiriş: Yapılarda Yatay Yük Taşıyıcı

L

Limonluk: Merdivenlerde; Merdiven boşluğu kenarında bulunan basamağın üstünde  çıkıntılara verilen ad. Limonluk merdivenlerde temizlik sırasında su geçişi önlemek ve insan güvenliğini sağlamak için yapılsa da günümüzde pek tercih edilmemektedir.

Loder: Yükleyici iş makinesidir.

M

Mastar: Yatay ya da Dikey yüzeylerin düzlük kontrolü yapılan araçtır.

Mukavemet: Dayanım, Dayanıklılık, Karşı Durma, Direnç Gösterme.

N

O

Ö

P

Pursantaj: Metraj ile ilerlemenin tespit edilmesine gerek duyulmadığı işlerde kullanılan imalat kalemlerine yüzde değer verilerek hakedişin belirlendiği tablodur.

Putrel: Yapılarda kullanılan taşıyıcı demir profildir.

Q

R

S

Sünme: Malzemenin sabit yük altında zamanla şekil değiştirmesidir.

Segregasyon: Betonun dağılması anlamında kullanılmaktadır.

Ş

Şev: Kot farkı istinat duvarı gerektirmeyecek kadar olan zeminlerin eğimli bir şekilde birleştirilmiş halidir.

Şev Taşı: İstinat duvarı gerektirmeyecek yükseklik farklarında kullanılan eğimi azaltmak ve mevcut olanı korumak ve estetik anlamda hoş bir görüntü sağlamak amacıyla kullanılan beton elemanıdır.

T

Terazi: Yapılan imalatların diklik ve düzlük kontrolü sırasında kullanılan araç.

Tutanak: Yapımı devam eden işlerin hatalarının muhatabına bildirildiği ihtar yazısıdır.

Tretuvar: Yayaların yapılarda kullanımı için yapılan geçiş noktasıdır. Örnek Kaldırım ya da Bina çevresi yürüyüş yolu

U

Ü

V

X

Y

Yeşil Defter:Hakediş döneminde yapılan metrajların toplamının yazıldığı defterdir.

Z

Zeyilname: Sözleşmelerde Fiyatları ya da işin kısmı olarak değiştirilmesini ya da yapılacak işe karşılık ödeme şeklini değiştirmeye yönelik sözleşmelere ek yazılar.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0