Proje İnceleme Raporu


0

PROJE İNCELEME RAPORU:

PROJE İNCELEME RAPORU: Projelerin çakıştırılarak hatalı yada eksik imalatların düzeltilmesi adına önerilerin sunulduğu rapordur.
Örnek Proje İnceleme Raporu:

PROJE ADI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

YÜKLENİCİ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MÜŞAVİR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

İçindekiler

MİMARİ PROJE İNCELEM RAPORU ……………………………………………………………………………………………. 3

STATİK PROJE İNCELEME RAPORU ……………………………………………………………………………………………. 5

MEKANİK PROJE İNCELEME RAPORU ………………………………………………………………………………………. 17

ELEKTRİK TESİSAT PROJE İNCELEME RAPORU …………………………………………………………………………… 19

MİMARİ PROJE İNCELEM RAPORU

  1. bina cephe taş kaplamalarının yüksekliklerinin düşürülerek, olası dökülmelerde oluşabilecek kazanalaırn önüne geçilmeli

2. istinat duvarlarının araziye göre yer taininin yapılması ve ölçülendirilmesi daha uygun olacaktır.

3.Mimari projelerdeki kapı dişlerinin Perde de 10 Cm büyütülerek tamamlanması uygun olacaktır.

4. Asansör Mermer Söveleri dübellenerek sabitlenmesi uygun olacaktır.

5. Mutfak detayında fırının yeri TOKİ tarafından kaydırılmak isteniyor. Fırının kaydırılması durumunda üstteki aspiratör dolabınıda kaydırmak gerekmektedir. Dolap üstü 30 cm olduğu için aspiratör borusu dolabın içinden gitmeksi gerekiyor. Yan dolabında içinden geçmesi gerektiği için uygun olmayacaktır.

6. A Blok Mimari projelerde salon balkon kapısının yönünün değiştirilmesi uygun olacaktır. ( salonun içeriye doğru açılması)

7. Projede bodrum katlarda kat holü ile ısıtılmayan alanları ayran duvarlarda ısı yalıtımı görünmemektedir. Eklenmesi uygun olacaktır.

8. Merdiven kulesi içinde veya dışında herhangi ısı yayılıtımı görünmemektedir. Eklenmesi uygun olacaktır.

STATİK PROJE İNCELEME RAPORU

1. Bodrum katlarda tesisat geçişleri için betonarmede boşluklar bırakılması uygun olacaktır. (Pvc boru kullanılabilir)

2. Mutfak balkon parapetlerde kenar dişi 20 cm olarak perdeye bağlanılması daha uygun olacaktır.

  • Statik projelerde kazan bacası ile çöp şaftı arasında 20’lik bant kiriş yapılacak(mimaride duvar bölmesi var)
  • Statik projede mutfak balkon girişine gelen bant kirişi mimari projede mutfak havalandırma bacası ve mutfak gider inişlerinin banttan geçirmemek için 20 cm aşağıya kaydırmak doğru olacaktır.
  • Temelden çıkan arka cephe perdelerinin pencere alt kotuna kadar yükseltilmesi daha doğru olacaktır. (tuğla duvar ve izalasyonda deforme oluşmaktadır.)
  • A blok statik projelerde balkon parapet yüksekliğinin 30 cm olarak uygulanması uygun olacaktır. ( mimari görünüşlerde 30 Cm)
  • Tek bodrumlu B bloklarda Bodrum ve zeminde, 2 Bodrumlu Bloklarda 2. Bodrum ve 1. Bodrum ve zeminde S27 ve S28 perdesi Statikte 6,40 m Mimaride ise 5.85 m uzunlukta göstermektedir. Statik taşıyıcı sistemide değişiklik arzedeceğinden bu hususta statiğe uyulması ve elektronik sistem odası, elektirik pana odası 55 cm büyümesi uygun olacaktır.
  • A Bloklarda S11 ve S12 perdesinde perde uclarındaki kolon genişliği 180 cm olmasına karşılık etriye açılımında 161 cm göstermektedir. Statik taşıyıcı sistemide değişiklik arzedeceğinden bu hususta statiğe uyulması ve Düzeltilmesi uygun olacaktır.
  • A Bloklarda 2. Ve 1. Bodrum ve zemin katlarda S33 ile S35 perdelerinin boyu Statikte 6.15 gösterilirken , Mimaride 5.05 gösterilmektedir. . Statik taşıyıcı sistemide değişiklik arzedeceğinden bu hususta statiğe uyulması ve Düzeltilmesi uygun olacaktır.
  1. B Bloklarda Statik projede atık ayrıştırma odasının dışa çıkış kısmını komple boy kapama perdesi ile kapatmış, Dış 150/220 giriş kapısı iptal edilmiştir. Bu konuda mimariye uyulması uygun olacaktır.

MEKANİK PROJE İNCELEME RAPORU

SIHHİ TESİSAT PROJE İNCELEME RAPORU

1. Su deposu mukavemet hesabında depo sac kalınları; yan cidar (modül) 2.Kat et kalınlığı hesaplanarak “TATBİKATTA  SAÇ KALINLIĞI 2 mm KULLANILMIŞTIR.” İbaresi kullanılmış. Fakat hesap kısmının altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Paslanmaz Depo için Su Deposu Sac Kalınlıkları Tablosuna göre yan cidar (modül) 2.Kat et kalınlığı 1,5 mm olarak bulunmaktadır.

İki bilgi çakışmaktadır. Yan cidar (modül) 2.Kat et kalınlığı hiçbir şüpheye yer bırakılmadan açık bir şekilde belirtilmelidir.

2. Modüler paslanmaz çelik su deposu ölçüleri projede 2,7×2,16×2,16 mt olarak verilmiş su deposu hacmi 10 Ton olarak belirtilmiştir. Su deposu hacmi hesaplandığında 12,59 m3 bulunmaktadır.

Su deposu ölçülerinin büyük seçilme nedeni deponun üst kotundaki şamandıradan kaynaklanan ölü hacim olduğu düşünülse bile deponun dolmayan alanı 500 m3 ‘ü aşmamaktadır. Bu hatanın sehven yapıldığı düşünülmektedir. Şamandıradan kaynaklanan ölü alan göz ardı edilmeli depo ölçüleri 2,16×2,16×2,16 mt olarak düzeltilmelidir.

3. Proje Detaylar kısmında vitrifiye montaj detayları verilmiş. Klozet montaj detayında rezervuar dolumu ve taharet musluğu ankastre ara musluk olarak gösterimi yapılmıştır. Bu imalat şekli “Mekanik Mahal Listesinde” açık bir şekilde belirtilmemiştir. Uygulama esnasında ve malzeme seçiminde bu durum gözden kaçarak ara musluk ve flex bağlantı hortumu ile standart tip uygulama yapılmaktadır.

Proje üzerinde ankastre ara musluk imalat şeklini betimleyecek açık bir not yazılmalıdır.

4. Alaturka wc tesisatı detayı projeye eklenmemiş. Kat planı ve Kolon tesisatındaki gösterim şekli ile imalatı yoruma açık bırakılmıştır. Uygulama esnasında alaturka wc yıkama tesisatı genel olarak ankastre ara musluk kullanılarak yapılması istenmektedir.

Alaturka wc yıkama tesisatının ankastre ara musluk kullanılarak duvara gömülerek yapılcak şekilde imalat tarifi projeye eklenmelidir.

5. Paslanmaz kağıtlık imalatı yapıldığında kromajlı metal malzemeden kağıtlık takılmakta fakat krom kaplama zamanla oksitlenerek benekli bir yapı almakta sonrasında da kromajı dökülerek paslanmaktadır.

Paslanmaz kağıtlık için KOSGEB analiz raporu istenmeli ve Su deposu ve bacalarda uygulanan prosedürün aynısı uygulanmalıdır.

6.  Dilatasyon geçişlerinde borulara diletasyon kompansatörü gösterilmiş. Fakat proje lejantında bununla ilgili bir simgelendirme yapılmamış, Proje notlarında, mahal listesinde ve detay projelerinde kompansatör tarifi yapılmamıştır.

Dilatasyon kompansatörleri ile ilgili deprem yönetmeliğine uygun üç eksende hareket kabiliyeti olan kardan mafsallı dilatasyon kompansatörü imalatının yapılması doğrultusunda imalat tarifinin ve malzeme cinsinin proje ve mahal listesinde anlaşılır bir şekilde açıklanması gerekmektedir.

7. Kullanma suyu tesisatı izolasyonu ile ilgili; Mekanik mahal listesinin “Sıhhi Tesisat > Bodrum Kat Ve Ortak Mahaller” başlığı altında “241.300 –  Polietilen esaslı prefabrik boru izolasyonu (değiştirilebilir 241.400  kauçuk esaslı prefabrik boru izolesi(soğuk Su hatlarında)” ibaresi kullanılmış fakat proje ve şartnamede boru çaplarına göre  izolasyon kalınları ile ilgili bilgi verilmemiştir.

Boru çaplarına göre kaçuk izolasyon kalınlık tablosu eklenmelidir.

Tablo-1 Soğuk kullanım suyu hatlarında kullanılması gerekli polietilen ve kauçuk köpüğü kalınlıkları

8. Sıhhi tesisat projesinde Banyo ve Ebeveyn Banyosunda duş teknesi imalatı gösterilmiş ayrıca ek olarak projede temsili olarak duşa kabin gösterimi yapılmış. Duş kabini ile ilgili mekanik ve mimari mahal listelerinde, Islak hacim detay projelerinde hiçbir imalat detayı verilmemiştir.

Projelerden duş kabini gösterimi silinmeli yada duş kabini gösteriminin temsili olduğu ve yüklenici uhdesinde olmadığı projede not olarak belirtilmelidir.  

ISITMA TESİSATI PROJE İNCELEME RAPORU

1. Proje ve mekanik mahal listesinde sirkülasyon pompalarının bulunduğu kollektörlerde pompa bağlantılarına titreşim yutucu kompansatör imalatı yapılmamıştır.

Gerek sistemin sessiz çalışması, gerekse vuruntu titreşimlerin önlenerek pompa ömrünü uzaması amacıyla pompa bağlantılarına titreşim yutucu kompansatör konulması gerekmektedir.

2. Dilatasyon geçişlerinde borulara diletasyon kompansatörü gösterilmiş. Fakat proje lejantında bununla ilgili bir sembol belirtilmemiş, Proje notlarında, mahal listesinde ve detay projelerinde kompansatör tarifi yapılmamıştır.

Dilatasyon kompansatörleri ile ilgili deprem yönetmeliğine uygun üç eksende hareket kabiliyeti olan kardan mafsallı dilatasyon kompansatörü imalatının yapılması doğrultusunda imalat tarifinin ve malzeme cinsinin proje ve mahal listesinde anlaşılır bir şekilde açıklanması gerekmektedir.

3. Mekanik mahal listesinin “Sıhhi Tesisat > Bodrum Kat Ve Ortak Mahaller” başlığı altında “230.600/245-200 –Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu ve  üzeri 0.5mm galnaviz sac kaplama (tüm sıcaksu hatları ve açıktan geçen ısıtma tesisatı boruları ve teknik merkezde)” ibaresi bulunmaktadır. Bu ibarenin Sıhhi Tesisat başlığı altında yazılması soğuk kullanma suyu galvaniz borularına sac kaplama yapılıp yapılmayacağı ile ilgili ikilem yaratmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen sac kaplama ibaresi “Sıhhi Tesisat” başlığı altından kaldırılıp Isıtma Tesisatı başlığı altına eklenmesi konuyla ilgili belirsizliği ortadan kaldıracaktır.

ELEKTRİK TESİSAT PROJE İNCELEME RAPORU

1. Asansör Makine Dairesi kuyu bacasının statik projelerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Kuyu gerektiği kadar havalandırılmalıdır. Asansör kuyusu, asansörle ilgisi olmayan hacimleri havalandırılması için kullanılmamalıdır.

Asansör kuyusunda en az 0.1 m2 olmak üzere kuyu alanının 0.025 katı kadar bir havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulundurulur veya kuyular basınçlandırılır. Aynı anda bodrum katlara da hizmet veren asansörlere, bodrum katlarda korunmuş bir koridordan veya bir yangın güvenlik holünden ulaşılması gerekir. Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.

2. Asansör Makine Dairesi platform  çıkış merdiveni statik projelerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Makine ve makara dairelerine erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihen normal basamakları olan sabit merdivenlerle sağlanmalıdır. Normal basamakları olan sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, aşağıdaki kuralları yerine getiren

portatif dayama merdivenler kullanılabilir: Makina ve makara dairelerine giriş seviyesi, merdivenin konulduğu seviyeden 4 m’den fazla yükseklikte olmamalıdır; Bu merdivenler, sökülemeyecek bir şekilde girişe tespit edilmelidir; Boyları 1,50 m den büyük olan merdivenler yerleştirildiklerinde, yatayla arasında 65° ile 75° arasında bir açı oluşmalı ve kaymaya, devrilmeye elverişli olmamalıdır; Merdivenin serbest genişliği en az 0,35 m, basamakların derinliği en az 25 mm, düşey duran merdiven olması durumunda basamaklar ile duvar arasındaki mesafe en az 0,15 m olmalı ve basamaklar 1500 N yüke göre tasarımlanmalıdır; Merdivenin üst ucuna yakın bir yerde, elin kolayca ulaşabileceği mesafede en az bir adet tutamak bulunmalıdır; Merdivenin çevresinde 1,5 m yatay mesafe içinde, merdiven boyundan daha fazla yükseklikten düşme riski engellenmiş olmalıdır.Örnek Proje İnceleme Raporunu Aşağıdaki Linkten İndirebilirsiniz.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0