“Önce İş(Can) Güvenliği”


0


İnşaat Sektöründe Alınacak İş Güvenliği Önlemleri

Türkiye’nin en büyük sektörlerinden olan inşaat sektörü her yıl yaşanan acı olaylara sahne olmaktadır. Yaşanan kazaların sakat kalma ve ölümle sonuçlandığı görülmektedir. Ders çıkarmama çıkaramama huyumuz bu alanda da bizlere pahalıya mal olmuştur. Daha üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına ve acısını atamamış olmamıza rağmen soma faciasından ders çıkarmamış görünüyoruz. Aslında yönetmelikler ve teknik bilgi açısından standartları yakalamış olmamıza rağmen beyinlerde yaşanan sıkıntı hala kendini korumaktadır. Alınması gereken önlemler ya kâğıt üzerinde kalıyor ya da cezadan kurtulmak üzere kısmı ve zamanlı olarak uygulanıyor.

Peki, İnşaatlarda Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Yapımı 30’den fazla sürecek olan şantiyelerde devamlı olarak en az 20 işçi çalışması durumunda ve toplamda 500 yevmiyeyi aşacak durumda ise bu önlemleri alması kuvvetli ısrarımızdır.

 1. İşveren çalıştırdığı işçiler için özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Çalışanlar hakkında kimlik bilgisi ve kanunların gerektirdiği her türlü belge bu dosyada saklanılmalı ve gereken durumlarda memurların hizmetine sunulmalıdır.
 2. İşçilerin sağlık muayeneleri belirli aralıklarla yapılmalıdır. Ağır ve tehlikeli işlerde rapor istenilmelidir.
 3. Müteahhit ya da müteahhit vekili işyerinde faaliyetleri göz önüne alarak güvenlik planı hazırlamalıdır. Yapılacak işlerle alakalı önlemler bu planda yer alacaktır.
 4. Cephelerde yapılacak çalışmalarda kullanılacak iskelelerin kontrolü her kurumda yapılmalıdır. Deforme olan bozulan parçalar çıkarılarak yerine yenileri takviye edilmelidir.
 5. Üst katlara malzeme taşınmasında kullanılacak yük asansörünün kontrolü yapılmalıdır. Çekme halatı sabitleme ve destekleme parçaları dâhil olmak üzere belirli aralıklarla kontrolü yapılmalıdır.
 6. Gırgır ve vincin tüm elemanları doğru şekilde kurulmalıdır. Yük taşıma amacına aykırı kullanılmasına insan taşıma gibi amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemelidir.
 7. Şantiyede çalışacak ekiplerin iş güvenliği konusunda gerekli eğitimleri almasına uygun olanaklar sağlanmalıdır. Eğitimleri ve katılımları yönetici kademesinin kontrolünde olmalıdır.
 8. Şantiye alanında kullanımı gerçekleşen elektrik su gibi ihtiyaçların kullanım alanına aktarılması amacıyla kullanılan ara elemanların mevzuata uygun şekilde bulunduğu kontrol edilmelidir.
 9. Karanlık çalışma alanlarında yeterli aydınlatma imkânı sağlanılmalıdır.
 10. İş sahası içerisinde bulunan merdivenler yükleme indirme yerleri yollar dâhil olmak üzere güvenli geçişi sağlayacak önlemler alınmalıdır.
 11. Olası kazalarda kullanılmak üzere yeterli miktarda ilkyardım malzemesi şantiye yönetim binasında hazırda bulundurulmalıdır. Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapacak ekibin iletişim bilgileri çalışma sahasında herkesin görebileceği alanlarda ilan edilmelidir.
 12. Şantiye sahası içinde tehlikeli olabilecek alan ve bölgeler işaretlenmeli ve detaylı ikaz tabelaları asılmalıdır.
 13. Baret adı verilen baş koruyucuların temini ve kullanımının sağlanması gerekmektedir.
 14. Kaynak ve benzeri işlerde gözlük yani göz koruyucuları temini ve kullanımının sağlanması gerekmektedir.
 15. Şantiye içerisin de kullanılan fakat artık duruma düşen hurda çöp vs. malzemelerin belirli aralıklarla sahadan uzaklaştırılması gerekmektedir.
 16. Şantiye alanı içerisinde bulunan Tüm merdiven Asansör boşluğu baca boşlukları gibi alanların korkuluk vasıtasıyla düşmeyi engelleyici önlemlerin alınması gerekmektedir.
 17. Yüksek katlı binaların yapımında yukarıdan malzeme düşme gibi ihtimallere karşı önlemlerin alınması gerekmektedir.
 18. Çatı benzeri alanlarda çalışanlar için emniyet kemeri temini ve kullanımının kontrolü yapılmalıdır.
 19. Soyunma giyinme ya da insanı ihtiyaçları karşılayabilme alanları oluşturulmalıdır.
 20. Şantiye alanına girmesi muhtemel hemen herkesin görebileceği alanlara uyarı levhaları koyulmalıdır.
 21. Mevcut şantiye sınırlarının etrafının dışarıdan içeriye müdahale edilmeyecek yükseklikte kapatılması gerekmektedir.
 22. Şantiye alanında çalışacak bireylerin tüm kontrol ve aşıları zamanında yapılmalıdır.

Tüm bu önlemlerin alınması durumun da yaşanacak kazaların çoğunu engelleme fırsatımız olacaktır. Bu konuda yöneticilerin almış olduğu kararlara uymakla en çok kendi canımızı ailemizin geleceğini koruma altına alacağımızı lütfen unutmayalım.

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0