Hakediş Hakkında Merak Ettikleriniz!

Hakediş Hakkında Merak Ettikleriniz! Hakediş Hakkında Bilinmesi Gerekenler Hakediş Yapılırken Hangi Aşamalardan geçilir


0

Hakediş Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hakediş nedir? Sorusunun cevabı ile başlamak gerekir. Hakediş en sade şekliyle yüklenicinin yaptığı işler karşılığında aldığı yada alacağı paradır. Yüklenici de alt taşeronlarına belirli zaman aralıkları halinde hak ediş yapmaktadır. İmalatın bu süre içerisinde ilerlemesi o ay yapılacak olan hak edişin parasal karşılığını ortaya çıkaracaktır.

Hakediş Yapılırken Hangi Aşamalardan geçilir

  • Hak ediş dosyası sıfırlanarak yeni hak ediş değerleri girişine hazırlanır
  • Sahada yapılan imalatların tespiti yapılarak pursantaj üzerindeki değerler belirlenir
  • Bulunan değerler hak ediş dosyasında pursantaja işlenir
  • Fiyat farkı hesaplanarak fiyat farkı hesabı dosyasına işlenir.
  • Hak ediş kapsamında resim görsel vs. eklemeler dosyaya eklenilir.

Hakediş dosyasında  bulunan meteryaller

Hakediş Raporu 

1DIŞ KAPAK
2İÇİNDEKİLER
3İÇ KAPAK
4HAKEDİŞ TAKİP TABLOSU
5HAKEDİŞ CEZA TABLOSU
6HAKEDİŞ İCMALİ
7PROJE İCMALİ
8FİYAT FARKI İCMALİ
9FİYAT FARKI HESABI
10 PURSANTAJ TABLOSU
11MÜTEFERRİK İŞLER PURSANTAJ TABLOSU
12İMALAT RAPORLARI
13FİZİKİ GERÇEKLEŞME TESPİT RAPORU
14İŞ İLERLEME GRAFİĞİ
15İŞÇİ SEÇİM, İLAN, İLAN KALDIRMA TUTANAKLARI
16TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
17İMZA SİRKÜSÜ VE VEKALETNAME
18ALL RİSK SİGORTA POLİÇESİ VE ÖDENDİ MAKBUZU
19SSK PRİM VE VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI
20SSK AYLIK BİLDİRGELERİ
21İŞ PROĞRAMI VE VAZİYET PLANI
22BELEDİYE YAZIŞMALARI
23FOTOĞRAFLAR
24DEMİR VE BETON TEST RAPORLARI

Bu adımlar sırasıyla klasörlenerek hakediş tamamlanır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF