2. Abdülhamid Han İmzası 1


0

Abdülhamit Bir Dünya Lideriydi

” dünyada 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamid han’da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir. ” Yazımızı Kıymetli Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid için söylenilen bu sözle başlatmak onun ne kadar zeki, ileri görüşlü olduğunu vurgulamak açısından mantıklı olacaktır. Bu padişahı diğer padişahlardan ayıran en önemli özelliği birçok sağlam karakter özelliğini bir arada taşıyor olmasıdır. Daha önce bir padişahta yüksek cesaret görüldü fakat merhamet duygusu tartışmaya açıktı. Çok merhametli olduğu görüldü bu sefer de cesareti tartışma konusu oldu. İlim sanat Cesaret ve daha nice özelliği bir arada taşıyan Cennet Mekân Abdülhamit Han ise yaşadığı zamanın şüphesiz en büyük lideri idi. Zamanın Güçlü iradeleri kirli hedeflere giderken hep ona takılmaktaydı. İslam coğrafyasının koruyucusu olan hüküm sahibi yaptığı yaptırdığı işler ile her zaman rahmet ile anılmayı hak etmesine rağmen bir dönem kızıl sultan olarak lanse edilmeye çalışıldı. Tarihin en güzel yönü ise gerçekler zamanı geldiğinde ortaya çıkıyor olması olsa gerek.

Abdülhamid Han Zamanında Yapılan Ve Yapılması Planlanan Projeler

1.Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamları gönderdi.

2. İlk dişçilik okulunu kurdu.

3. Paris’te İslam Külliyesi kurdu.

4. Çinlilere karşı Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Orta Asya Müslümanlarını örgütledi.

5. Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demiryollarını yaptırdı.

6. Cami yaptırdığı her köye bir de okul açtı.

7. Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtti, ücretsiz kitap dağıttırdı, 6 bin kitabın çevrilmesini sağladı.

8. Beyazıt kütüphanesini kurup 10 bini el yazması olmak üzere tam 30 bin kitap bağışladı.

9. İlk defa elektriği ve gazı getirdi.

10. Ziraat Bankası’nı kurdu.

11. Dünyanın ilk torpido atan denizaltısını tamamen kendi parası ile yaptırdı. 12. Israrla yerli kumaş giydi, Hereke bez fabrikası ve Feshane’yi kurdu.

13. Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderdi. Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıttı.

14. Yalova Termal kaplıcalarını kurdurdu.

15. Terkos’un sularını İstanbul’a taşıttı.

16. İlk modern eczanemizi açtırdı.

17. İlk otomobili getirdi ve 5 bin km karayolunu yaptırdı.

18. Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptırdı, atlı ve elektrikli tramvaylar kurdu.

19. Arkeoloji müzeciliğini başlattı.

20. İlk kuduz hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açtırdı.

21. Teselya savaşı sürerken saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirdi, yaralı askerler için bizzat kendi eli ile koltuk değneği yaptı.

22. Midilli adasını eşi Fatma Pesend Hanım’ın şahsi mülkünden ısrarla verdiği para ile Fransızlardan geri aldı.

23. Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını kurdu. 24. Pekin’de Üniversite kurdurdu.

25. Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderdi ve bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetlerin yaygınlaşmasını sağladı.

26. Kendi el emeği ile kazandığı ve biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etti.

27. Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.

28. İzmir limanına izinsiz giremeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturdu.

29. Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını özellikle gazilere hediye ederdi.

30. Kendisine yapılan bombalı suikasti düzenlemesine rağmen Ermeni katili affedip Avrupa’da hafiyelik yapmaya gönderdi.

31. Daha sonra Çanakkale Savaşı’nda kurtarıcımız olacak topları yaptırdı.

32. Sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul açtı.

33. Telefonu Avrupa ile birlikte ülkemize getirtti.

34. Peygamberimize, dinimize veya Osmanlı’ya hakaret içeren oyunları Fransa, İngiltere, Roma ve ABD’den kaldırttı.

35. Onun dönemimde Osmanlı donanması dünyada 2.donanma idi.

36. Kızlarımız için kız öğretmen ve kız meslek kız sağlık meslek okullarını açmıştır ve ülkemiz Kurtuluş Savaşında bu okulların çok faydasını görmüştür. Tüm bu yapılanların yıkılmakta olan bir devletin en aciz zamanlarında yapıldığını unutmamak gerekir. İç siyaset kavgaları dünya’da yaşanan gelişmeler belki de birçok büyük projenin gerçekleşmesine engel olmuştur.

2. Abdülhamid Hakkında Söylenmiş Sözler

• Abdülhamit’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Necip Fazıl KISAKÜREK • Abdülhamid’in yönetim tarzı azami müsamahadır. Mustafa Kemal ATATÜRK • Padişah Abdülhamit sayesinde Batı âlemi, bilhassa Dışişleri teşkilatları; Halifeye, İslâm âleminin Papası gözüyle bakıyorlardı. Onun bu sıfatla kullanabileceği nüfuzdan çekiniyorlar, hattâ korkuyorlardı. WANBERY • Abdülhamit devrinin her 24 saati bin muamma ile doludur. Nizamettin Nazif TEPEDELENLİOĞLU • Abdülhamid’i kötülemek cehalettir. Ali Rıza ALP • Toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihî şahsiyetlerinden biri, II. Abdülhamid’dir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişahı katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır. Hüseyin Nihal ATSIZ

Abdülhamid’e Muhalif Olanların Pişmanlığı Şu Cümlelerle Dile Geldi

1)Zamanın Alman Başbakanı Bismark; “Sultan Abdülhamid, Avrupa’da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre o, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı âdilâne hüküm verilmediği kanaatindeyim” demiştir. Otto Von Bismark

İttihat ve Terakki’nin lideri Enver Paşa memleketi terk ederken Talat Paşa’ya şu büyük itirafta bulunmuştu: “Sultan Abdülhamid’i hal etmekle hayatımızın en büyük hatasını işledik. Kendisini çok yanlış anlamışız” Enver Paşa

2)Sultan Abdülhamid Han’a muhalefetinden dolayı pişmanlığını en açık bir şekilde dile getiren Filozof Rıza Tevfik’tir. Onun, “Sultan Abdülhamid Han’ın Ruhaniyetinden İstimdad” isimli şiirininden bir dörtlük şöyledir: Tarihler ismini andığı zaman Sana hak verecek ey koca sultan Bizdik utanmadan iftira atan Asrın en siyasî padişahına Rıza Tevfik Bölükbaşı 3)Yunan Kraliyet ailesinden Michel de Grèce’in, Fransa’da yayınlanan ve Batı’yı ayağa kaldıran romanı “Son Sultan”, Avrupalıların Kızıl Sultan diye yaftaladıkları Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın hayatını anlatıyor. Romandan bir bölüm: “Genç yaşta tahta çıktığı zaman öylesine mücadele eder, öylesine saldırılara göğüs gerer ve öylesine vuruşur ki sonunda Avrupa devletleri tahtta Sultan Abdülhamid bulunduğu müddetçe Osmanlı Devleti’ni yok edemeyeceklerini anlarlar. Bu yüzden Sultan Abdülhamid’i devirmek için ellerinden geleni yaptılar ve tahttan indirdiler. Sultan Abdülhamid düşürülür düşürülmez İngiltere, petrol kuyularının üzerine atıldı.” Michel De Grèce

4)Nihal Atsız, 1956 senesinde Peyami Safa’nın Sultan Abdülhamid Han için “cahil” demesi üzerine uzun ve manalı bir yazı kaleme almıştır. Bu yazının bir kısmı şöyledir: “Bu dünyada herkes birçok şeyin cahilidir. Yeter ki kendi işinin cahili olmasın. Kendi işinin ehli olduğunu bin bir delille ispat etmiş bulunan Sultan Abdülhamid ise asla cahil değildir. Onun bir yüksek okul ve hatta lise diploması yoktu. Fakat hususi öğretmenlerle hayattan ve içinde yetiştiği büyük ve muhteşem hanedandan çok cevherli şeyler öğrenmişti. H. Nihal Atsız 5)Sultan 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı Bahriyesi’nde 40 yıl hizmet etmiş olan Woods Paşa, sultan hakkında şu sözleri sarf etmiştir. “Bana göre Sultan Abdülhamid, gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna mevkii işgal edenlerden biridir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan beri gelen en başarılı hükümdarlardandır. Çok sakin ve gösterişten uzak bir halde yaşardı. Bir meseleye çözüm ararken, mütehassıslarını dinler, ancak onların fikirlerine esir olmazdı. Şehzade iken de akıllı, nazikti ve İstanbul’a gelen seçkin Avrupalılar kendisini ziyaret etmek isterlerdi.” Henry Woods Paşa 6)Sultan İkinci Abdülhamid’e muhalif olarak siyasete başlayan ve çok sonraları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, o dönem adalet sistemi için şunları yazıyor: “İkinci Abdülhamid, kendisine muhalefet eden hâkimlere, davaya ve mahkemenin kararlarına karşı hiçbir hareket ve teşebbüste bulunmamıştır. Esasen, adlî ve kazâ hakkına bağlı işlerin sorumluluğunu, Adliye Nâzırı Abdurrahman Paşa’ya bırakmıştı. Sultan, adliye işlerine karışmazdı… İdamlardan da hoşlanmazdı…” Celal Bayar İnsaatteknolojisi.net olarak 2. Abdülhamid imzası yazı dizimiz ile Abdülhamid hanı tanımaya devrin konularına değinmeye çalıştık. Sonraki yazımızda ise Hakan’ın yaptığı plan projeleri detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız. “- şimdi başımızda hamid abim olsaydı bugün bu hallere düşmezdik..” Vahdettin Han

Abdülhamid Hakkında Birkaç İlginç Özellik

• Kravatı takan ilk Osmanlı padişahıdır. • Marangozdur. • Osmanlı Devleti’ni en güçsüz zamanında siyasi dehası sayesinde 33 yıl ayakta tutmayı başarmıştır. • Bir zaman Kızıl sultan olarak anılmıştır. • 21 Temmuz 1905 Cuma namazı çıkışında suikast girişiminde bulunulmuş fakat başarısız olmuştur. Camide alışılmışın dışınca cemaat ile sohbet ettiği için saatli bombadan kurtulmuştur. • 34. Osmanlı padişahı ve 99. İslâm halifesi sıfatlarını taşıyan meşhur hükümdarıdır. • Eğer Müslümanlara huzur yoksa Kraliçe de rahat uyuyamayacak demiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0